woman in greenhouse
Eyebrow
Nourishing Wellbeing
Heading
Håndtering af fødevaresikkerhed
Subheading
Bekæmpelse af fødevarerisici i hele verden
Body

Som stor fødevareproducent ved vi, hvor vigtig ernæring er, og hvordan de fødevarer, vi spiser, påvirker vores trivsel, herunder vores tankekapacitet og økonomiske muligheder. Det er næppe nogen overraskelse, at usikre fødevarer kan have invaliderende sociale og økonomiske konsekvenser.  

I dag udsættes ca. 4,5 milliarder mennesker om året for mykotoksiner, herunder aflatoksiner, der findes på landbrugsafgrøder, og som kontaminerer 25 procent af verdens fødevarer. Dette resulterer i tabt indtjening på USD 600 millioner til USD 1 milliard. Når nye trusler dukker op, er vi nødt til at handle hurtigt.  

Kort sagt: Hvis det ikke er sikkert, er det ikke mad. Derfor er vores mål at bekæmpe usikre fødevarer, især i lavindkomstlande, med henblik på at løse problemerne med underernæring i hele verden.   

Vores handlingsplan for fødevaresikkerhed  

Vi gør en indsats for at bekæmpe fødevarerisici ved hjælp af videnskab og samarbejde i hele værdikæder: fra høsten i landbrugsproduktionen, til forarbejdningen og emballeringen og endda med hensyn til hvordan forbrugerne opbevarer, håndterer og bruger vores fødevarer.  

Mars' globale fødevaresikkerhedscenter  

Mars' Global Food Safety Center (GFSC) er et globalt knudepunkt og en avanceret forsknings- og uddannelsesinstitution, der er designet til at tage hånd om fødevaresikkerheden. Vores mål er at tage del i bekæmpelsen af underernæring og andre konsekvenser af usikre fødevarer rundt om i verden, især i lavindkomstlande. For at opnå dette samarbejder vi med regeringer, højere læreanstalter, ikke-statslige organisationer og interessenter i industrien med henblik på at sikre mere sikker mad for alle.  

African Orphan Crop Consortium 

I vores forskellige forretningssegmenter anvender vi videnskaben til at fremme landbrugsproduktiviteten og forbedre fødevaresikkerheden. En af måderne, hvorpå vi gør dette, er gennem vores engagement i African Orphan Crop Consortium (AOCC), en organisation, der fokuserer på sekventering af genomerne i 101 afrikanske afgrøder, der er afgørende for millioner af afrikanske landmænds kultur og kost. Målet er at hjælpe lokalsamfund i landdistrikterne i Afrika med at dyrke mere næringsrige, højtydende og tørkeresistente afgrøder.  

AOCC's forskere uddanner også planteavlere og sikrer finansiering til at fremme og implementere videnskab, og de udbreder også deres viden til offentligheden. Forbedring af afrikansk landbrug kan udrydde underernæring, hvilket påvirker 30 procent af alle afrikanske børn og koster Afrika knap USD 125 milliarder om året. 

Samarbejdsforskning og innovation 

Vi arbejder også tæt sammen med flere organisationer, der giver værdi, ekspertise og input til vores programmer til støtte af fødevaresikkerhed og bekæmpelse af underernæring i udviklingslandene. 

Vi samarbejder med mange forskellige organisationer med henblik på at forbedre fødevaresikkerheden i udviklingslandene:  

  • I 2015 bekendtgjorde vi en ikke-bindende aftale med Tata Trusts om at gennemføre fælles forskning vedrørende ernæringsmæssige retningslinjer, der kan hjælpe med at bekæmpe anæmi og andre former for underernæring.  

  • Vi har samarbejdet med World Food Programme (WFP) for at udvikle produktionsstandarder for næringsrige fødevarer til befolkningsgrupper, der må kæmpe mod sult og underernæring.  

  • Vi giver indkøbseksperter uddannelse i fødevaresikkerhed, risikovurdering og viden om styring af fødevaresikkerhed i tørre produktionsmiljøer. 

Ved at anvende en åben og samarbejdende tilgang nu kan vi bidrage til at hæve standarden for fremtidens globale fødevaresikkerhed og sikre, at verden bliver fri for underernæring og usikre fødevarer. Læs mere i vores Politik om kvalitet og fødevaresikkerhed.