Heading
The Five Principles

The Five Principles danner grundlaget for, hvordan vi driver forretning i dag og hver dag. Med 140,000+ Mars Associates fordelt på 80 lande over hele verden, er det af afgørende betydning at have en klart defineret retning og et moralsk kompas. Den langsigtede fremtid for vores virksomhed og for kloden afhænger af, at vi står for mere og handler modigt. Derfor benytter vi enhver lejlighed til at påvirke den konstant skiftende verden positivt ved hjælp af vores vejledende filosofi, der altid har adskilt os fra andre: The Five Principles. 

The Five Principles er udgangspunktet for alle de beslutninger, vi træffer. Det betyder, at: 

  • Vi forpligter os til at levere kvalitetsarbejde og bidrag til samfundet. 
  • Vi omfavner vores ansvar (som enkeltpersoner og som firma) for at handle nu. 
  • Vi baserer beslutninger på gensidighed til fordel for vores interessenter. 
  • Vi udnytter effektivitet til at bruge vores ressourcer til det yderste. 
  • Vi har den økonomiske frihed til at træffe vores egne beslutninger, uafhængigt af andres motiver. 

Vi ved, at vores metoder er mindst lige så vigtige som det færdige resultat, og vores handlinger hjælper os med at opbygge en bedre verden for de kommende generationer.

The Five Principles: Quality
Forbrugeren er vores chef, kvaliteten er vores arbejde, og værdi for pengene er vores mål.

VORES FORTID
Hvordan er vi en del af hverdagen?

Mars begyndte at blomstre under en lavkonjunktur, har mødt en stærk konkurrence og er vokset til sin nuværende størrelse, alt sammen som et resultat af milliarder af køb foretaget hvert år. Disse køb er ofte blandt de mindste, som en forbruger foretager, men alligevel har de finansieret vores vækst rundt om i verden. Hvorfor er dette sket? Hvordan skal vi fortsætte denne succes?

VORES FORMÅL
Forbrugeren bestemmer

Vi må huske, at vi ikke kan påvirke millioner af forbrugeres valg, før vi har overbevist den første, derefter en anden og så den tredje forbruger til at købe vores brand. Hvert enkelt salg skal betragtes som vores vigtigste salg. Hvis vi glemmer dette, er der en risiko for, at vi hviler på vores fortid og ignorerer vores fremtid. Vi er helt afhængige af forbrugerne til at opbygge vores fremtid, og vi må utrætteligt søge at forstå deres behov. Ved at gøre dette vil vi skabe livslange relationer til dem gennem produkter og brands, der bringer glæde i dag, og som også i fremtiden kan tilpasse sig skiftende kulturer og livsstil.

VORES PASSION
Kvalitet er vores arbejde

Vores virksomhed er dedikeret til den højeste kvalitet i alt det arbejde, vi udfører. Kvalitet er den kompromisløse standard for vores handlinger, og den stammer fra vores passion og vores stolthed over at være en del af Mars-fællesskabet. Kvalitetsarbejde er den første ingrediens til kvalitetsbrands og kilden til vores ry om høje standarder.

VORES BRANDS
Kvalitetsbrands leverer unikke fordele

Ved at være tæt på forbrugerne ved vi, at visse ting overbeviser dem om at købe vores produkter igen og igen. Kvalitetsprodukter og -tjenester, der konsekvent lever op til meget høje standarder og er fremstillet og leveret med mindst mulig indvirkning på miljøet, har altid været grundlaget for vores succes. Andre hævder også, at de har kvalitetsprodukter, men få kan matche vores forpligtelse om at tilbyde vores bedste og hæve vores standarder gennem konstant innovation.

VORES STANDARDER
Værdi for pengene

Ud over kvalitet skal vi også levere værdi for pengene. Det at skabe værdi for pengene er en mere kompleks opgave i udviklingen af mere innovative produkter og tjenester til at imødekomme skiftende smag og ønsker. Når vi kombinerer den bedste kvalitet med den bedste værdi, tilbyder vi forbrugerne det bedste køb til deres behov.

The Five Principles: Responsibility
Som enkeltpersoner kræver vi fuldkommen ansvarlighed af os selv; som Associates understøtter vi andres ansvar.

VORES ROLLE
Opbygning af vores kultur

Vi vælger at være forskellige fra de virksomheder, hvor mange ledelsesniveauer udvander det personlige ansvar. Alle Associates bliver bedt om at tage direkte ansvar for resultater, udvise initiativ og dømmekraft og træffe beslutninger efter behov. Ved at rekruttere etiske mennesker, der er velegnede til deres job, og ved at have tillid til dem beder vi Associates om at være ansvarlige for deres egne høje standarder.

VORES TILLID
Vigtigheden af vores Associates

Vores virksomhed er kompleks med brands, arbejdspladser og drift beliggende rundt om i verden. Hvordan kunne vi trives, hvis enhver beslutning blev truffet centralt? Af denne grund giver vi alle Associates frihed til at tage det fulde ansvar for at levere overlegne resultater fra deres tildelte job. Til gengæld modtager vores Associates respekt og støtte og belønnes på passende vis i overensstemmelse med deres præstation. Vi fejrer succes og anerkender de mange Associates, der gør en ekstra indsats. Vi opfordrer også vores Associates til at udvikle deres fulde evner for at gøre det muligt for dem at påtage sig mere krævende stillinger.

VORES FORVENTNING
Teamarbejde og enhedsansvar

Ligesom vores Associates skal være parate til at dele visse opgaver, skal enheder også samarbejde med hinanden for at nå brede virksomhedsmål, når vi arbejder sammen for at nå vores fælles mål. Mens hver enkelt er fuldt ansvarlig for at udføre sin egen mission, er enheder og afdelinger afhængige af hinanden og skal være parate til at reagere på de andre. Fordi vi er afhængige af hinanden, skal vi aktivt kommunikere vores mål, planer, aktiviteter og behov og løse forskelle på retfærdig vis.

VORES ÅND
Vores Associates' ansvar og belønninger

Princippet "Responsibility" gælder for ethvert niveau inden for Mars – fra vores Associates' forpligtelse til at opretholde de højeste standarder for ærlighed og integritet til virksomhedens etiske ansvar over for samfundet og miljøet. Fordi vi værdsætter og anerkender hinandens bidrag, behandler vi alle Associates rimeligt og retfærdigt, vi undgår at opdele privilegier, og vi afviser respektløs adfærd af enhver art. Dette er kilden til ordet "Associate" og den egalitære ånd i Mars, som er vores politik og praksis uanset alder, køn, race eller religiøs overbevisning. Derfor skal vi have modet til at rette på de Associates, der ikke opfører sig i henhold til vores værdier. Vi tror på, at hvis det, vi siger, og det, vi gør, er i overensstemmelse med vores principper, vil vi opnå de resultater, vi søger.

The Five Principles: Mutuality
En gensidig fordel er en fordel, vi deler; en fordel, vi deler, er vedvarende.

VORES RELATIONER
Grunden til, at princippet "Mutuality" kommer alle til gode

Vi mener, at graden af, hvorvidt gensidige fordele opnås, er den standard, som vores forretningsrelationer skal måles efter. Disse fordele kan have mange forskellige former og behøver ikke at være strengt økonomiske. På samme måde bør Mars' handlinger aldrig være på bekostning af andre, hverken økonomisk eller på anden måde, selvom vi skal prøve at opnå de mest konkurrencedygtige vilkår. Vores princip "Mutuality" har været en pålidelig rettesnor i vores etablering af succesrige virksomheder i nye områder og kulturer. Det har gjort det muligt for os at handle som en god, samfundsansvarlig virksomhed, minimere vores påvirkning af miljøet og bruge vores klodes naturlige ressourcer på en klog og effektiv måde.

VORES FÆLLES MÅL
Gensidige fordele

Vi er helt afhængige af stærke relationer – med forbrugerne og med vores Associates, leverandører og distributører samt de samfund, hvor vi bor og arbejder. Vi mener, at vi kun kan opnå de bedste resultater, hvis vi er uselviske i disse relationer og giver et rimeligt afkast.

VORES LØFTE
Princippet "Mutuality": For forbrugerne

Vi har fuld tro på kvalitet og værdi. Uanset pres på vores forretninger skal vores handlinger og beslutninger afspejle den grundlæggende sandhed om, at hvis vi tilbyder kvalitet og værdi, vil vi få støtte og succes til gengæld. Gevinster, der opnås uden dette i mente, vil være kortvarige.

VORES BELØNNING
Princippet "Mutuality": For vores Associates, enheder og aktionærer

Princippet "Mutuality" gælder for alle dele af vores forretning. Vi værdsætter vores Associates som enkeltpersoner for deres talent og opfindsomhed, og de belønnes på rimelig vis for deres resultater. Da vi anerkender, at vi alle har forskellige behov afhængigt af vores livsfase, accepterer vi, at Associates kan vælge den arbejdsstil eller de karrieremuligheder, der bedst repræsenterer en passende balance mellem arbejde og fritid for dem. Enheder forfølger deres mål til gavn for hele Mars, og de modtager støtte og ressourcer til dette. Aktionærerne får som anerkendelse af fortsat forpligtelse et rimeligt investeringsafkast.

VORES LØFTE
Princippet "Mutuality": For vores leverandører og for samfundet

Når vi forhandler med vores leverandører og distributører, skal vi undgå vilkår, der er skadelige for deres forretning, samtidig med at vi kræver de forsyninger og tjenester fra dem, som vil være bedst for os. Princippet "Mutuality" pålægger os en særlig forpligtelse til at respektere miljøet og udvikle de mest bæredygtige metoder til at nå vores mål. Vores mål er at give en rimelig fordel til det lokale og nationale samfund og øge velstanden og livskvaliteten, samtidig med at vi drager fordel af partnerskabet med dem.

VORES STANDARDER
Virksomhedens ansvar

Vores konstante forpligtelse til princippet "Mutuality" har altid givet os de højeste standarder for virksomhedens ansvar. Det har konsekvent understøttet etikken for vores virksomhedsstyring og har hjulpet os med at handle retfærdigt overalt, hvor vi udfører forretninger. Vores princip "Mutuality" er kernen i den tillid, respekt og ærlighed, som vi deler med vores Associates og med forbrugerne.

The Five Principles: Efficiency
Vi udnytter ressourcerne fuldt ud, spilder intet og gør kun det, som vi kan gøre bedst.

VORES RELATIONER
Princippet "Efficiency" i praksis

Hvordan kan vi opretholde vores principper, samtidig med at vi tilbyder overlegen værdi for pengene og deler vores succes? Vores styrke ligger i princippet "Efficiency"; evnen til at organisere alle vores aktiver (fysiske, økonomiske og menneskelige) til maksimal produktivitet. Det giver helt enkelt mening, for både vores forretning og til fordel for hele verden. På denne måde fremstilles og leveres vores produkter og tjenester med den højeste kvalitet, til de mindst mulige omkostninger og med det laveste ressourceforbrug. På samme måde søger vi at styre alle vores forretningsaktiviteter med de mest effektive processer til beslutningstagning.

VORES TILGANG
Afkastningsgrad

Mars har en anden forretningsfilosofi end andre virksomheder, og dette er en hovedårsag til vores succes. Vores tilgang fremhæver afkastningsgraden som ikke blot den primære økonomiske foranstaltning, men også som en drivkraft til vækst. Ved at minimere vores aktiver giver vi forbrugerne fremragende værdi for pengene, samtidig med at vi leverer et sundt afkast ved en lavere avance end vores konkurrenter. Dette frigiver endnu større likviditet til at skabe vækst for.

VORES OPBYGNING
Høj produktivitet og lave omkostninger

I vores enheder stræber vi altid efter at øge produktiviteten og reducere omkostningerne. Vores kontorer er åbne rum, hvor kommunikationen er direkte, og hvor vores Associates' erfaring og viden hurtigt kan deles. Vores fabrikker er velordnede, rene og designet til enkelhed. Vi innoverer hele tiden – søger nye processer, teknologier og måder at arbejde på for at forbedre vores produktion, reducere affald, minimere miljøpåvirkningen og gøre bedst brug af vores globale læring.

VORES ERFARING
Nye muligheder

Driften af enhver virksomhed er kompleks, og der kræves meget erfaring og viden for at få vores til at fungere godt. Af denne grund tænker vi os nøje om, inden vi involverer os i aktiviteter, hvor vi måske ikke har et højt niveau af ekspertise. Når vi lancerer nye forretninger, hjælper vores politik for afkastningsgraden os med at gøre dem effektive og rentable så hurtigt som muligt.

VORES VISION
Princippet "Efficiency" som en opgave

Princippet "Efficiency" er en opgave, vi alle deler. Det kræver konstant og åben kommunikation og definerer, hvordan vi arbejder som enkeltpersoner og som en organisation. Forretninger ifølge Lean-principperne, et mindre antal ansatte og store opgaver udført af meget talentfulde Associates er alle tegn på "Efficiency" i praksis.

The Five Principles: Freedom
Vi har brug for frihed til at skabe vores fremtid; vi har brug for avance for bevare vores frihed.

VORES STRUKTUR
Grunden til, at princippet "Freedom" har stor betydning

Mars er en af verdens største privatejede virksomheder, og det er et bevidst valg. Mange andre virksomheder begyndte, som Mars gjorde, men efterhånden som de blev større og krævede nye finansieringskilder, solgte de aktier eller stiftede restriktiv gæld til at opnå vækst for deres forretning. For at øge deres vækst har de givet afkald på en del af deres frihed. Vi mener, at vækst og velstand kan opnås på en anden måde.

VORES STRATEGI
Avancens rolle

Mars' frihed afhænger af skabelsen af avance. Idet Mars er rentabelt og genererer likviditet, behøver vi ikke at låne penge i et omfang, hvormed vi muligvis ville miste kontrollen over vores anliggender. Så længe Mars forbliver fri, vil vores trivsel altid prioriteres højere end enhver anden økonomisk overvejelse. Tilsammen giver disse os mulighed for at opbygge vores forretning og fortsat gøre en forskel via vores arbejde. Alle Associates' forpligtelse over for Mars er som en families forpligtelse: At give en fordel til alle i og uden for vores virksomhed gennem vores principper. Til dette formål geninvesteres en betydelig del af driftsoverskuddet hvert år. Dette overskud giver så likviditet, som vi kan bruge til at bygge og opgradere fabrikker, træde ind på nye markeder, investere i forskning og udvikling, innovere og implementere nye måder at gøre tingene på, erhverve nye virksomheder og skabe strategiske alliancer – alt sammen for at bevare vores konkurrenceevne.

VORES PLAN
Fremtidig vækst

Hvis Mars fortsat skaber tilstrækkelig avance, har vi frihed til at drive virksomheden på den måde, vi betragter som bedst. Efterhånden som Mars vokser, vejer vi beslutninger om vores diversificering med stor omhu og ønsker kun at indgå i de virksomheder og markeder, hvor vi kan udmærke os.

VORES DRIFTSSTRUKTUR
Privat ejerskab

Privat ejerskab giver Mars mulighed for at forblive frit. Frihed kræver, at den bruges ansvarligt af både vores Associates og enheder. Vores måde at drive forretning på giver os mulighed for at forblive fri som virksomhed og giver vores Associates som enkeltpersoner frihed til at innovere, handle og vokse, samtidig med at vi når vores fælles mål. Dette skaber den slags miljø, hvor vi alle er glade for at arbejde. Vores private ejerskab, enstemmige formål og høje etiske standarder giver os mulighed for hurtigt at udforske nye områder, handle på en modig måde over for konkurrenterne og løbe risici, hvor de er berettigede. Frem for alt giver vores private ejerskab os friheden til at have et langsigtet perspektiv på det at foretage investeringer, opbygge forretninger og sørge for vores Associates' trivsel. Denne ånd har drevet Mars i fortiden. Og den vil fortsat være den styrende kraft for vores fremtid.