Eyebrow
Healthy Planet
Heading
Vores vandforvaltning
Subheading
Sikring af kostbare ressourcer

Det er en vigtig del af den verden, vi ønsker at se i morgen, at sikre at dyrebare naturressourcer bevares i generationer fremover, og ingen ressource vel mere dyrebar end vand. Vandknaphed rammer mere end 40 procent af den globale befolkning, og denne procentdel stiger, når befolkningen vokser. Landbruget bruger mest vand, hvilket betyder, at vi skal fokusere på det, der dyrkes i vores værdikæder, og hvordan det dyrkes, for at gøre vandforvaltningen bæredygtig. Vi bør også overveje konsekvenserne af klimaændringer, da det kan ændre nedbørsmønstre – skiftende mængde, tidsmønster og intensitet – og skade landbruget.  

Som en del af vores Sustainable in a Generation Plan er vores langsigtede mål, som er understøttet af forskning, at eliminere miljømæssigt uholdbart vandforbrug i vores værdikæde. Vi starter med at halvere det inden 2025*. Derudover har vi sat et mål om at forbedre vandeffektiviteten på vores steder med vandmangel med 15 procent* inden 2020. Ved udgangen af 2018 er vi nået næsten halvvejs mod dette mål. 

Vi har kortlagt det samlede vandforbrug på tværs af vores globale forsyningskæder, vurderet, om dette vand kommer fra naturlig nedbør eller kunstvandring og begyndt at arbejde for at reducere vores vandpåvirkninger i de stærkt belastede afvandingsområder i Australien, Indien, Pakistan, Spanien og USA, hvor vi indkøber materialer. Læs mere i vores Holdningserklæring om vandforvaltning

Inden for vores direkte drift fokuserer vi på at udnytte vandet effektivt, fremme genbrug af vand og forebygge forurening gennem ansvarlig spildevandsforvaltning. Og vi har set lovende fremskridt og opnået en reduktion i det globale vandforbrug på 18 procent fra 2007 til 2015.  

I vores forsyningskæder yder vi genuddannelse af landmænd og teknologi, der fremmer en mere bæredygtig vandanvendelse. Nogle steder tager vi en førende rolle inden for vandforvaltning,  gennem samarbejde med leverandører, bæredygtige standarder såsom Sustainable Rice Platform og Alliance for Water Stewardship, statslige udviklingsagenturer og NGO'er for at skabe forandring i stort omfang i landbrugssamfundene. Et eksempel på dette er vores samarbejde med den schweiziske NGO Helvetas og WAPRO-vandproduktivitetsprojektet, hvor 17 partnere fra den private og den offentlige sektor arbejder for at forbedre fødevaresikkerheden, effektiviteten af vandforbruget og indtægterne for over 60.000 bomulds- og risbønder i seks lande i Asien og Afrika.  

Hvor vi ikke kan reducere vandforbruget til et bæredygtigt niveau, planlægger vi at undersøge, hvordan vi kan balancere aktiviteterne uden for vores værdikæde, som f.eks. genopretning af landskaber, for at nå vores mål. Og som en sidste udvej, hvis indgrebene ikke kan afhjælpe presset på en lokal vandforsyning, er vi villige til at beskytte den vandforsyning ved at indkøbe vores vand fra andre steder, fordi vi har forpligtet os på at gøre alt, hvad vi kan i dag, for at beskytte denne dyrebare ressource i fremtiden. 

*(Fra niveauet i 2015)