Eyebrow
Thriving People
Heading
Samarbejde er essentielt for at skabe forandring i fremtidens værdikæde
Body

Vi tror på, at den globale økonomi – og globale virksomheder som vores – er nødt til at gøre meget mere for at sikre, at arbejde styrker folk. Vi mener, at vi kan og bør spille en rolle i at øge muligheden for, at folk trives på de arbejdspladser og i de samfund, vi berører. 

Hos Mars søger vi at fremme og overholde menneskerettighederne i hele vores værdikæde. Vi mener, at alle, der berøres af vores forretninger, skal behandles med værdighed, retfærdighed og respekt, om det så er fabriksarbejderne i Chicago eller landmændene i Elfenbenskysten. 

Vores arbejde styres af Mars' globale Politik om menneskerettigheder, i tråd med FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder. Vores globale menneskerettighedsteam arbejder på tværs af virksomheden og rådfører sig med tredjepartseksperter og civilsamfundsgrupper for at fremme vores arbejde. Vores styringsgruppe for menneskerettigheder, der består af ledere fra Mars, gennemgår vores fremskridt og rapporterer årligt til vores bestyrelse.  

Vi mener, at samarbejde er afgørende for at kunne gøre fremskridt i forbindelse med at tackle komplekse og systemiske menneskerettighedsproblematikker. Vi samarbejder med regeringer, virksomheder og samfund om at fremme fælles mål på tværs af vores værdikæde. 

Vores ramme for menneskerettigheder  

Vi gør fremskridt med hensyn til at fremme og overholde menneskerettighederne i de 80 lande, hvor vi driver forretning, og i hele vores værdikæde, men vi står også over for mange udfordringer.   

Med udgangspunkt i FN's vejledende principper for erhvervslivet og menneskerettigheder har vi udviklet rammen CARE, et trinvist værktøj til at styre vores beslutninger og handlinger vedrørende menneskerettigheder. Vi benytter denne ramme til at lave handlingsplaner for menneskerettigheder for prioriterede råvareforsyningskæder, såsom vores Handlingsplan for menneskerettigheder i den thailandske fiskeforsyningskæde. Rammen fokuserer på fire områder: 

 • Forpligtelse med hensyn til politikker og praksisser og opbyggelse af ledelse og kapaciteter. 

 • Vurdering af indvirkning på hele vores værdikæde og aktiv lytning til folk. 

 • Reaktion i forbindelse med at forhindre, imødegå og afhjælpe konsekvenser i samarbejde med brancher, regeringer og civilsamfund. 

 • Gennemsigtigt engagement ved at fortælle om vores succeser og udfordringer.   

Vores programmer for menneskerettigheder omfatter: 

 • Ansvarlig arbejdsplads: Vi arbejder for at skabe og opretholde arbejdspladser, hvor vores 115.000 medarbejdere kan trives. I den forbindelse bestræber vi os på at sikre, at deres menneskerettigheder overholdes, og at vi engagerer os i de samfund, hvor vi driver forretning. 

 • En del af dette program består i, at vi: 

  • Oplærer Associates i vores globale Guide to Ethics & Compliance, som forklarer vores værdier og forventninger med hensyn til menneskerettigheder. 

  • Sikrer, at alle Associates har adgang til en lokal ombudsmand, som de fortroligt og anonymt kan indberette problemer på arbejdspladsen til. 

  • Giver uafhængige revisorer adgang til alle vores arbejdspladser, så de kan vurdere vores præstation med hensyn til menneskerettigheder og sikre, at eventuelle problemer bliver løst.  

 • Ansvarligt indkøb: Vi ønsker at samarbejde med partnere, der deler vores principbaserede tilgang til forretning. Vi er afhængige af tusinder af førsteledsleverandører over hele verden for at kunne opretholde vores forretnings succes. De forsyner os med essentielle materialer, såsom ingredienser til vores produkter samt vigtige varer og tjenester. 

  • I 2011 lancerede vi vores globale Adfærdskodeks for leverandører og vores program Ansvarligt indkøb. Vores adfærdskodeks fastlægger vores forventninger til vores førsteledsleverandører med hensyn til menneskerettigheder, og de forventes alle at overholde kodekset. Derudover kræver vi, at udvalgte leverandører, der opererer i geografiske områder eller brancher med store risici for menneskerettighedskrænkelser, underkastes uafhængige arbejdspladsvurderinger. 

 • Menneskerettigheder ved bæredygtigt indkøb: Vi sigter efter at fremme overholdelsen af menneskerettighederne i vores udvidede landbrugsforsyningskæder, der går ud over vores førsteledsleverandører, helt ud til gården eller fiskekutteren. Nogle af de mest alvorlige menneskerettighedsproblemer i vores værdikæde kan befinde sig i de fjerneste ender af vores landbrugsforsyningskæder, hvor vores indflydelse og synlighed typisk er relativt lav. Læs mere i vores Holdningserklæring om menneskerettigheder

Vi har arbejdet sammen med eksperter for at identificere fremtrædende menneskerettighedsproblemer, der findes i hele branchen i de udvidede forsyningskæder for en række af vores vigtigste landbrugsvarer, herunder kakao, fisk og palmeolie. I samråd med menneskerettighedseksperter og via en grundig gennemgang af offentligt tilgængelige data er vi kommet frem til, at tvangsarbejde og børnearbejde er de menneskerettighedsproblemer, der kan udgøre den mest alvorlige risiko for menneskene i vores udvidede forsyningskæder. Selv i vores arbejde for at fremme overholdelsen af alle rettigheder lægger vi særlig vægt på disse problemer, og vi prioriterer handlinger, der når de mest sårbare mennesker. 

I vores forsøg på at forstå disse og andre menneskerettighedsproblemers karakter, omfang og grundlæggende årsager i disse forsyningskæder samarbejder vi med andre, der også anvender vores principper, og vi investerer i fælles bestræbelser på at nå vores fælles mål. Samarbejde er afgørende for at kunne fremme overholdelsen af menneskerettighederne på dette niveau i udvidede forsyningskæder, da det kun er muligt at opnå vedvarende fremskridt, når industrien, regeringerne, civilsamfundet og lokalsamfundet griber til handling. 

Industriens handlinger 

Vi træffer foranstaltninger i vores virksomhed og forsyningskæder til fremme af Consumer Products Forum's (CGF) prioriterede industriprincipper vedrørende tvangsarbejde. Mars ledede udviklingen af disse principper som medformand for CGF's taskforce vedrørende tvangsarbejde, da vi mener, at der er behov for brancheorienteret fokus og handling på dette område. Principperne er i overensstemmelse med Mars' nuværende menneskerettighedsstrategi, og de giver os og andre mulighed for at øge og styrke vores arbejde med at forsøge at identificere og bekæmpe tvangsarbejde. Vi ser frem til at bruge vores stemme og vores handlinger til at skabe fremskridt med hensyn til dette problem sammen med andre i branchen, der også deler dette mål.  

Global, strategisk partner: Verité 

Vi er stolte over vores globale, strategiske partnerskab med den førende menneskerettighedsnonprofitorganisation Verité. Vores langsigtede samarbejde har til formål at fremme overholdelsen af menneskerettighederne og forbedre livet for de mest sårbare arbejdstagere i de globale forsyningskæder, der er relevante for vores virksomhed. Med udgangspunkt i vores nuværende menneskerettighedsstrategi rådgiver og understøtter Verité arbejdet i vores egne afdelinger med vores førsteledsleverandører og i vores udvidede forsyningskæde. Vi arbejder med tre søjler: handling, viden og dialog. Læs mere fra vores bekendtgørelse ved Skoll World Forum.  

Lær mere om vores partnerskab med Verité.