Eyebrow
Investering i vores fremtid
Heading
Vi presser os selv fremad for at beskytte fremtiden
Body

Denne artikel, som er skrevet af vores Chief Procurement & Sustainability Officer, Barry Parkin, optrådte oprindeligt i vores Sustainable in a Generation Plan-rapport fra 2017-2018. Klik her for at læse den fulde rapport.

Vi har altid vidst, at prækompetitive partnerskaber bliver afgørende for realiseringen af de nødvendige store ændringer, og derfor har vi i det forgangne år investeret kraftigt i udviklingen af eksisterende partnerskaber og opbyggelsen af nye.

 

Et yderst vigtigt partnerskab er Livelihoods Fund for Family Farming, som vi grundlagde med blandt andre Danone i 2015. Denne fond vil investere 120 millioner euro i udviklingen af bæredygtige landbrugsprojekter, der sikrer bedre indkomster for mindre landbrug samtidig med, at de også tackler fødevaresikkerhed og genetablerer økosystemer. Vi stræber efter at påvirke 200.000 landbrug positivt gennem denne Livelihoods Fund. I øjeblikket har vi tre projekter, der har ventet i mere end et år, og yderligere fire projekter under forberedelse.

Jeg fik for nylig mulighed for at besøge dette igangværende projekt, hvor jeg arbejdede med vaniljedyrkere i Madagaskar. Selv efter blot et år står det klart, at denne fond og tilgang medfører mærkbare ændringer i felten. Den er godt på vej til at øge bøndernes omsætning med hele 300 % takket være forbedringen af deres dyrkningspraksisser og inddragelsen af dem i det næste led i forsyningskæden. Vores 10-årige indkøbsforpligtelse betyder, at de kan investere med sikkerhed, og vi er i gang med at muliggøre trivselsbaseret forretningsdrift for op til 3.000 producenter og omkring 12.000 familiemedlemmer.

En af de største udfordringer, vi står over for, er skovrydning forårsaget af udvidet landbrug. Med hensyn til kakao har vi samarbejdet med vores konkurrenter via World Cocoa Foundation for at skabe et banebrydende offentligt/privat partnerskab ved navn the Cocoa and Forests Initiative, der kan stoppe skovrydningen i Ghana og Cote d’Ivoire. Dette initiativ har potentialet til, gennem kraftig indgriben og investering fra regeringer og branchen, at stoppe den skovrydning, der forårsages af landbruget i disse lande, og vise vejen med eksempler på, hvad der er muligt i andre lande og med andre råmaterialer.

Vi har offentliggjort et nyt langsigtet strategisk partnerskab med Verité, en førende menneskerettighedsorganisation, for at styrke indvirkningen af vores menneskerettighedsprogrammer – i arbejdet på tværs af vores egen forretningsdrift, med vores førsteledsleverandører og ind i de fjerneste egne af udvidede forsyningskæder. Og vi lancerede Farmer Income Lab, som er en samarbejds-"tænke-gøre-tank", for at finde måder at øge indkomsten for mindre landbrug på. Farmer Income Labs indledende forskning og resultater blev offentliggjort i 2018 i samarbejde med Oxfam, Wageningen University i Holland og Dalberg Group.

Endnu en yderst vigtig partner er Ellen MacArthur Foundation, som vi var partnere med på et tidligt stadie i New Plastics Economy. Vi har støttet Ellen MacArthur Foundations arbejde gennem vores mål om at opnå 100 % genanvendelig emballage i 2025. Mindre brug af plastikemballage, reducering af plastikemballageaffald og øget genanvendelighed for vores plastikemballage er topprioriteterne for mit team og mig. Vi ved, at der er meget arbejde at gøre inden for dette område, og vi har øget vores investeringer og ressourcer for at fremskynde udviklingen.

Med hensyn til vandknaphed har vi gjort store fremskridt, især for ris, hvor vi fokuserer på Pakistan, Spanien og USA. Det er en god start, men vi har lang vej endnu. Og med klimaforandringerne, der fortsat påvirker indkøbsområderne rundt om i verden, står vi over for stigende risici.

I vores bestræbelser på at skabe trivsel har vi fortsat udviklet vores brancheførende tilgang til ansvarlig markedsføring ved at implementere et forbedret system til registrering af overholdelse af vores Mars Marketingkodeks, herunder kraftig brug af tredjepartskontrolbesøg. Vores førende position inden for dette område blev offentligt anerkendt med vores førsteplads i markedsføringskategorien for Global Access to Nutrition Index (ATNI) 2018, og vi samarbejder med en række ligesindede partnere om at skabe højere branchestandarder – især i det nye område inden for digital selvregulering.

Vi gør også fremskridt i forbindelse med vores forpligtelser til at forbedre og udvide det produktsortiment, vi tilbyder forbrugerne, for at understøtte deres trivsel. Vi har afsat betydelige innovationsinvesteringer til dækning af efterspørgslen hos forbrugere, som ønsker mere naturlige ingredienser – i særdeleshed i udarbejdelsen og implementeringen af en godkendelse fra myndighederne af nye ingredienser med naturligt farvestof på tværs af talrige markeder.

Gennem disse initiativer – så vel som interne programmer til understøttelse af vores Associates' sundhed og trivsel – er det lykkedes os at opnå en stigning på 55 % i vores overordnede Global ATNI-resultat, idet vi steg fra 3,6 (ud af 10) i 2016 til 5,6 i 2018.

Vores Sustainable in a Generation Plan er direkte forbundet med vores forretningsmål, og derfor investerer vi mere end $1 milliard i løbet af de første tre år for at starte arbejdet på at realisere vores ambition. Vi ved, at vores plan vil tage årtier om at blive komplet realiseret , og vi får muligvis ingen betydelige fremskridt at se i løbet af de første år for nogle af målene. Men vi fastholder beslutsomt kursen. Dette første år har handlet om at starte transformationen af vores forsyningskæde for råmaterialer, fremskynde det, der allerede virker, opbygge og investere i en række vigtige partnerskaber og afprøve nye tilgange. I de næste par år vil vi se en betydelig forøgelse af vores aktiviteter og indflydelse ude i felten.

Med venlig hilsen

Barry Parkin

 

Mere fra Mars