Eyebrow
Healthy Planet
Heading
En grønnere virksomhed og transformation af forsyningskæderne
Subheading
Mars gør en klimaindsats

Videnskaben er klar – klimaforandringer er et reelt problem, og rundt omkring i verden er folk allerede begyndt at mærke effekterne.  

For at blive bæredygtige i løbet af én generation har vi kigget på den førende videnskab på området, som siger, at vi skal reducere den samlede (drivhusgas) GHG-udledning i vores værdikæde med 27 procent inden 2025 og 67 procent inden 2050 (fra niveauet i 2015) for at gøre vores for at forhindre jorden i at blive opvarmet mere end 2 grader. Sådan arbejder vi hen imod det mål: 

  • Vi har forpligtet os på at opnå en GHG-udledning på nul i vores direkte virksomheder inden 2040 (fra ca. 420 steder i mere end 80 lande). Vi gør fremskridt ved at indkøbe bæredygtig elektricitet i store mængder og støtte fremskridt inden for vedvarende termiske løsninger.  
  • Mars bruger eller køber allerede bæredygtig elektricitet, der dækker mere end 50 % af vores samlede fodaftryk, inklusiv 100 procent af vores virksomheder i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Litauen, Mexico, Polen, Spanien, Storbritannien og USA. Udover disse ti lande har vi underskrevet en ny 20-årig elkøbsaftale med Total EREN om at købe 100 procent af vores el i Australien fra solenergi med start i 2020.  

Transformation af forsyningskæderne for at beskytte vores klima 

For fuldt ud at håndtere vores GHG-udledning arbejder vi på at forbedre måden, hvorpå  fødevarer  produceres i vores udvidede forsyningskæde. Tre fjerdedele af CO2-fodaftrykket i vores værdikæde kommer fra landbrugs- og arealanvendelsesudledning, som er forbundet med de ingredienser, vi indkøber til at fremstille vores produkter.  

Vi arbejder på at omdanne vigtige forsyningskæder ved at samarbejde med leverandører, landmænd og andre aktører for at forhindre skovrydning og producere vores ingredienser mere effektivt og med et lavere CO2-fodaftryk. Bæredygtig landbrugspraksis, såsom effektiv kunstvanding, modstandsdygtige afgrøder og sundere jord vil ikke kun forbedre miljøpåvirkningen, men også hjælpe landmændene med at trives.

Derudover er samarbejdet med store og små leverandører og landmænd vigtigt i arbejdet for at forhindre skovrydning. Vi samarbejder med dem for at sikre, at voksende nøgleingredienser ikke ødelægger skove og det naturlige landskab  og udforsker mulighederne for at isolere kulstof i jord og træer, så vi kan beskytte skovene i de kommende generationer.  

Læs mere i vores holdningserklæring om klimaindsats  og holdningserklæring om jordbrug