Eyebrow
Mars Wrigley
Heading
Målet om en skovrydningsfri, global kakaoforsyningskæde

Vi er alle afhængige af skovene. De tjener som habitater for halvdelen af alle kendte plante- og dyrearter, regulerer lokale nedbørsmønstre, fungerer som et vigtigt kulstofreservoir og brødføder millioner af mennesker i verdens landdistrikter.

Vi fejrer i dag Skovens Dag ved at give indblik i de fremskridt, vi hidtil har gjort for at begrænse skovrydning i henhold til vores Cocoa for Generations-strategi, samt ved kort at gøre rede for nye forpligtelser på at skabe en fremtid uden skovrydning. Link til pressemeddelelse

Udviklingen frem til nu

Som en del af vores ambition om at bevare verdens skove og skabe en sporbar forsyningskæde inden 2025 har vi GPS-kortlagt 24 % af vores globale kakaoforsyningskæde helt ned til den enkelte gård samt gjort betydelige fremskridt med at spore den kakao, vi indkøber, til et oprindelsesland via vores Tier 1 (direkte leverandører), Tier 2 (landbrugersammenslutninger) og Tier 3 (landbrugerniveau). Klik her for at læse mere.

Morgendagens kakaoforsyningskæde

Ud over de ambitioner, der er beskrevet i den oprindelige Cocoa for Generations-strategi, stræber vi fremadrettet efter at skabe en verdensomspændende kakaoforsyningskæde, der ikke beror på skovrydning, samt efter at gøre yderligere bestræbelser på at indfri vores menneskerettighedsforpligtelser over for vores kakaoleverandører og respektere og fremme indfødte befolkninger og lokale samfunds menneskerettigheder.

Dette arbejde kommer til at omfatte en kortlægning af 100 % af vores forsyningskæde til gårdniveau via GPS, risikovurdering og handlingsplaner for alle lande, hvor vi indkøber kakao, herunder Elfenbenskysten og Ghana (hvor næsten 65 % af verdens kakao dyrkes), Indonesien, Brasilien, Cameroun og Ecuador.

Derudover har vi planer om at udvikle samarbejdet med kakaoleverandører, regeringer og civilsamfund, der deler vores mål om at bevare skovene for fremtiden, og vi stræber efter at fremskynde denne proces ved kun at samarbejde med kakaoleverandører, som kan leve op til de milepæle, der er beskrevet i vores Cocoa for Generations-plan.

Mere fra Mars