Man standing in trees
Eyebrow
Healthy Planet
Heading
Forvaltning af vores jord for kommende generationer
Subheading
Bevaring af naturressourcer

I løbet af århundreder har et større og mere effektivt landbrug bidraget til at forbedre udbyttet af afgrøder for at brødføde en voksende befolkning, hvilket også har øget indkomsten inden for landbruget. Men samtidig står landbruget over for nogle udfordringer, blandt andet forringelse af jordkvaliteten, gødnings- og pesticidafløb og effekterne af klimaforandring. Disse udfordringer kræver handling i dag for at beskytte jorden, så fremtidige generationer kan gøre brug af den og for at bevare biodiversiteten og naturressourcerne.   

Den nyeste videnskab anbefaler, at højst 15 procent af jorden på kloden bør dyrkes til afgrøder. I dag er planeten lige på denne tærskel, hvilket er grunden til, at det nu er vores mål, som en del af vores Sustainable In A Generation Plan, at holde det samlede areal nede for landområder, der er forbundet med vores værdikæde.  

Samarbejde med partnere i forsyningskæden for at øge produktionen 

Vi samarbejder med vores partnere i forsyningskæden for at øge landbrugsproduktionen uden at øge vores samlede fodaftryk på jorden. Det betyder, at vi fokuserer på effektiv, bæredygtig jordbrug samt rehabilitering af forringet jord. Vi ser vigtige muligheder. Tag for eksempel kakao: Det tegner sig for næsten en tredjedel af vores jordbrug og har potentiale til at tredoble udbyttet. Øgning af udbyttet vil hjælpe os med at holde vores jordaftryk nede, selvom vores virksomhed fortsætter med at vokse. 

Politikker for jordbrug 

Den mængde jord, der kræves for at producere råvarerne til vores produkter, udgør en betydelig del af vores virksomheds miljømæssige og sociale påvirkning. Selvom vi ikke har fuld kontrol over de landbrug og marker, der leverer til os, anerkender vi vigtigheden af at sikre, at disse områder udvides inden for en sikker grænse for landbrugsjordbrug. Dette er afgørende for vores planets sundhed og for landbrugssamfundets trivsel. Læs mere i vores holdningserklæring om jordbrug 

Yderligere indsatser 

Foruden jordforvaltning gør vi følgende:

  • Udnytter videnskaben for at forbedre produktionsprocesser og øge et sundt udbytte af eksisterende opdyrket jord. I 2010 offentliggjorde vi sammen med partnerne IBM og det amerikanske landbrugsministerium den foreløbige version af kakaogenomet, som er det første skridt til at fremme landbrugets evne til at plante mere robuste, udbytterige og tørke- og sygdomsresistente træer.  
  • Sætter fokus på bæredygtighed for kakao ved at tilslutte os Cocoa & Forests Initiative, der samarbejder med andre virksomheder for at tackle skovtab knyttet til kakaoproduktion. I november 2017 gav vi opbakning til Cocoa & Forests Initiatives løfte om at stoppe skovrydning og gendanne skove, med start i Elfenbenskysten og Ghana, som er de vigtigste kakaoproducenter i verden. Læs mere om vores tilgang til kakao og skove
  • Vurderer vores påvirkning ved at samarbejde med leverandører og andre partnere for at undersøge jordbrugen i vores forsyningskæders indvirkning på både mennesker og planeten og identificere måder, hvorpå vi kan samarbejde for at forbedre disse resultater.  

I sidste ende kan vi bedre beskytte vores miljø ved at administrere jorden bedre og øge udbyttet på bæredygtig vis. Læs mere i vores holdningserklæring om klimaindsats