Eyebrow
Healthy Planet
Heading
Genanvend, genbrug, genoplys

Da Mars i dag arbejder hårdt for at skabe den verden, vi ønsker at se i morgen, kigger vi på alle dele af vores virksomhed. Dette gælder også, hvordan vores produkter fremstilles, og hvordan de pakkes.  

Emballagen spiller mange vigtige roller: beskyttelse af ingredienser, der transporteres fra gårde til fabrikker til kunder og forbrugere, bevaring af friskhed, formidling af information om ernæring og sundhed og differentiering af vores brands. Den udgør også reelle udfordringer. Emballage er ikke altid mulig at genbruge, og selv når den er det, bliver den ikke altid sendt til genbrug. Dette betyder, at den kan ende på lossepladser, som gadeaffald eller endda finde vej til havet.  

Hos Mars tager vi vores ansvar for bæredygtig emballage alvorligt, så vi arbejder hen imod 100 procent genanvendelig emballage inden 2025.  

For at nå vores mål har vi ikke kun brug for genanvendelige materialer, men oplyste forbrugere, effektiv infrastruktur og politikker til at hjælpe os med at få det til at ske. Vores tilgang til bæredygtig emballage har tre indbyrdes relaterede områder:  

  • Materialer og design 
  • Genbrugsinfrastruktur 
  • Forbrugeradfærd 

Materialer og design 

Vores udfordring: Vi ser på design af vores emballage gennem genanvendelsesbriller og forsøger at vælge materialer, der gør det muligt at reducere og genbruge vores emballage. 

Vores mål: 

  • At fortsætte med at arbejde hen imod emballage, der er 100 procent genanvendelig inden 2025 
  • Øg genbrugsindholdet af papirmasse- og papirbaserede materialer 

Vores løsning: Vi arbejder på at optimere vores emballage ved at gøre den lettere og tyndere og redegøre for den samlede emballagepåvirkning uden at gå på kompromis med sikkerhed eller beskyttelse af fødevarer.  

Genbrugsinfrastruktur 

Vores udfordring: Praktisk indsamling, moderne genvindingsfaciliteter og effektiv infrastruktur er afgørende for genbrug af emballage. Ydermere skal markedet for genbrugsmaterialer demonstrere værdien af genanvendt materiale.  

Vores mål: 

  • At støtte initiativer i hele branchen, der forbedrer indsamling og genbrug af emballage.  
  • At identificere og støtte ny teknologi, der øger mængden af genanvendelige emballagematerialer.  

Vores løsning: Gennem vores samarbejde med Ellen MacArthur-fondens nye initiativ, New Plastics Economy arbejder vi på en plan for en sorterings- og genvindingsfacilitet for plastik for at muliggøre en genanvendelse på mere end 90 procent af plast efter brug. 

I Europa går Mars aktivt ind for et mere gennemsigtigt producentansvar for at sikre indsamling og genbrug af emballage. Vi samarbejder også med Sustainable Packaging Coalition og er medformand for deres arbejdsgruppe om skovprodukter for at hjælpe med at identificere risici i forsyningskæden for skovprodukter.  

Forbrugeradfærd 

Vores udfordring: Som producent har vi et ansvar for at bruge emballagematerialer, der kan genanvendes eller sendes til genbrug, og for at oplyse forbrugerne om, hvordan de gør det.  

Vores mål: 

  • At opfordre forbrugerne til ansvarlig bortskaffelse af emballagen. 

Vores løsning: Vi samarbejder med NGO'er, regeringer, kampagnegrupper og branchen som helhed for at fremme oplysning om affald samt adfærdsændring. 

For eksempel er vores REDcycle -samarbejde i Australien et program, der opfordrer forbrugerne til at returnere tom og blød emballage fra dyrefoder til de deltagende supermarkeder for at blive genanvendt som solide plastprodukter til parker.   

Hos Mars anerkender vi, at vi har en mulighed – og et ansvar – for at handle nu, så vi kan skabe en fremtid med mere bæredygtig emballage.