Mars lancerer ny strategi for bæredygtig kakao
Mars Wrigley Confectionery sætter småbønder i centrum for en ambitiøs strategi

CHICAGO i Illinois, USA 19. september 2018) – Mars Wrigley, som har været chokoladeproducent i mere end 100 år og er en af verdens største kakaoopkøbere, har i dag lanceret en ny plan til et eftersyn af virksomhedens kakaoforsyningskæde.

Planen har fået navnet Kakao til generationer, og den sætter fokus på småbønders interesser, så børn og skoves fremtid sikres, mens kakaobønder og kakaodyrkende samfund får bedre muligheder for fremgang.  Kakao til generationer er støttet af en investering på 1 milliard USD over 10 år, som er i tillæg til investeringen i Sustainable in a Generation Plan, som Mars offentliggjorde i fjor.

"Vi har arbejdet på at opnå en bæredygtig kakaoproduktion i næsten 40 år," udtaler John Ament, Global Vice President – Cocoa, Mars Wrigley. "Og skønt vi bestemt har set resultater – vi arbejder f.eks. nu sammen med næsten 180.000 bønder med bæredygtighedscertificering – så har vi store ambitioner for både egne fremskridt på dette område og for kakaoindustrien generelt. Vi har ikke alle svarene, men vores første skridt er at sætte bonden i centrum for vores ambitioner og handlinger. Vi vil inspirere andre og samarbejde om at sikre, at vi har Kakao til generationer."

Til trods for de store fremskridt har bønderne ikke oplevet tilsvarende forbedringer i deres indkomst eller livsvilkår. Børn arbejder fortsat under farlige forhold, og skovrydningen fortsætter, da der stadig optræder landbrug i beskyttede områder. Mars mener, at der må ske en markant ændring i den måde, hvorpå erhvervslivet, civilsamfundet og regeringen tænker og handler, så der kan skabes nye muligheder for kakaobønder, deres familier og samfund til at opnå fremgang.

Kakao til generationer består af to søjler: 
Ansvarlig kakao i dag
Via første søjle tilstræber Mars, at 100 procent af kakaoen fra programmet Ansvarlig kakao skal være ansvarligt indkøbt på globalt plan og sporbar i 2025. Ansvarlig kakao betyder, at der er implementeret systemer, der gør noget ved problemerne omkring skovrydning, børnearbejde og bønders lave indtægt.

Helt konkret forlanger Mars, at de landbrug, der er en del af vores Ansvarlig kakao-program, oplyser os om deres satellitbaserede GPS-placering, så vi kan være sikre på, at kakaoen ikke kommer fra beskyttede skovområder. Mars vil samarbejde med leverandører og certifikatgivere om at forbedre de overvågnings- afhjælpningsprogrammer for børnearbejde (OAPB'er), der er implementeret i vores Ansvarlig kakao-forsyningskæde, og fortsat arbejde på at forbedre uddannelsesniveauet i kakaodyrkende samfund med fokus på adgang til kvalitetsskoler.

Derudover vil Mars samarbejde med partnere for at sikre, at modellen for de pristillæg, virksomheden betaler for ansvarligt produceret kakao, gennemgås nøje, så bønderne modtager en større del af pristillæggene. Mars vil undersøge og opfordre til yderligere ændringer på tværs af industrien og partnerskaber, der kan skabe øget indtægt for bønderne.

Mars' nye tilgang til kakao overgår de nuværende standarder og praksis for certificering og er en markant ændring fra den indledende forpligtelse, Mars foretog i 2009. 

Mens denne nye tilgang implementeres, vil Mars opretholde sine nuværende certificerede kakaoniveauer med Rainforest Alliance og med Fairtrade og samarbejde med begge organisationer om at fremme implementeringen for at skabe et højere niveau på tværs af kakaoindustrien. Mars påskønner begge certificeringsorganisationers bestræbelser på at organisere individuelle bønder i grupper og andelsforetagender og at levere træning og implementere administrationssystemer til certificerede bondegrupper. Mars engagerer sig derudover i samarbejdet med dem om at forbedre kontrolbesøg, overvågning af børnearbejde, sporbarhed og pristillæggene, der betales til bønderne.  Efterhånden som målbare bestræbelser realiseres, vil Mars fortsat overføre sine kakaobeholdninger til disse nye og stærkere tilgange.

Fairtrade udtaler: "Vi vil gerne rose Mars for at anerkende småbondens rolle som altafgørende for enhver ambitiøs plan inden for kakaoens bæredygtighed. Uden en stigning i disse bønders indtægt vil det ikke være muligt at transformere industrien generelt.  Vi har brug for flere virksomheder, der er parate til at udvise lederskab angående disse problematikker. Derfor er vi også så glade for udsigten til at fortsætte samarbejdet med Mars, så vi kan styrke vores indvirkning på en måde, der kommer både virksomheden og bønderne til gode."

Rainforest Alliance udtaler: "Vi kan alle blive enige om, at der må ske en helt grundlæggende og praktisk forandring for bønderne, deres familier og skovene," lyder det fra Britta Wyss Bisang, Chief of Sustainable Supply Chains for Rainforest Alliance. "Vi er meget glade for, at Mars har valgt at forpligte sig endnu mere over for kakaoproducenterne, og for at anerkende, at der må nye radikale tiltag til på det praktiske plan.  Vi ser også frem til at udvide vores samarbejde med Mars, da dette passer med vores nye strategi, som sætter mere fokus på samarbejde mellem producenter, NGO'er, virksomheder og regeringer."
                  
Bæredygtig kakao for fremtiden 
Via anden søjle håber Mars at kunne påvise, at det er muligt at foretage en markant ændring i bøndernes indtægt og levebrød. I partnerskab med en indledende global gruppe bestående af 75.000 kakaodyrkende familier og kakaoleverandører planlægger Mars at afprøve måder, hvorpå man kan øge produktivitet, indtægt, modstandsdygtighed og overordnet bæredygtighed gennem afgrøde- og indtægtsdiversificering, kønsprogrammer, landsby-, opsparings- og lånemodeller samt planer for landbrugsudvikling.

Sideløbende vil Mars samarbejde med industriens aktører, regeringer og andre civilsamfundspartnere for at finde fælles løsninger og opnå gensidigt fordelagtige resultater for kakaodyrkende familier. Mars vil fortsat samarbejde præ-kompetitivt med sine konkurrenter og med leverandører for at fremme fælles læring via industrifora, herunder World Cocoa Foundation og deres CocoaAction-platform og International Cocoa Initiative.

BEMÆRKNINGER TIL REDAKTØRER:
Du kan læse mere om planen her: https://www.mars.com/global/sustainable-in-a-generation/our-approach-to-sustainability/raw-materials/cocoa 
   
Om Mars, Incorporated
Mars er en familieejet virksomhed med over et århundredes erfaring inden for fremstilling af forskellige produkter og udbud af tjenester til folk og deres elskede dyr. Med en omsætning på over USD 35 milliarder er virksomheden en global forretning, som producerer nogle af verdens allermest populære brands: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®® DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S®, MARS DRINKS og COCOAVIA®. Mars tilbyder også dyrlægetjenester på bl.a. BANFIELD Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® og Pet Partners™. Hovedkontoret ligger i McLean i Virginia, USA, og Mars driver forretning i over 80 lande. Mars' fem principper – Quality, Responsibility, Mutuality, Efficiency and Freedom – inspirerer over 100.000 medarbejdere til at skabe værdi for alle virksomhedens partnere og levere vækst, som de kan være stolte af, hver dag.

Du kan finde flere oplysninger om Mars på www.mars.com. Følg os på FacebookTwitterLinkedInInstagram og YouTube.

Kontakt: 
Michelle O’Neill
[email protected]
[email protected]