Eyebrow
Af Grant Reid, CEO/Office of The President Mars, Incorporated
Heading
Vi gør en indsats, fordi samfundet regner med os
Subheading
Til kamp for bæredygtighed
Body

Grant Reid, CEO/Office of the President Mars, Incorporated

Det er i dag vigtigere end nogensinde, at erhvervslivet, regeringer og private organisationer indgår meningsfuldt samarbejde for at træffe væsentlige foranstaltninger. Samfundet sætter sin lid til, at personer og instanser i ledende positioner optræder ansvarsbevidst og skrider ind over for de store spørgsmål, som verdenssamfundet står over for – herunder klimaforandringer, fattigdom, fedmeepidemi, vandmangel og ødelæggelse af verdens økosystemer. 
 
Da vi her hos Mars lancerede vores Sustainable in a Generation Plan i 2017, afsatte vi $1 milliard til at fremskynde vores evne til at indfri ambitiøse bæredygtighedsmål. Målet med denne plan er, at vi skal yde vores for at indfri vores mål og etablere innovative måder at drive forretning på. Dette vil sikre vores fremtid i mange generationer fremover.

Som planens navn antyder, kommer dette ikke til at være en snuptagsløsning, og det bliver ikke nemt at indfri vores mål. Men vi er urokkelige i vores forpligtelse på at sætte handling bag ordene og rapportere om vores fremskridt på gennemsigtig vis. Kernen i denne plan er en grundlæggende systemændring, der udvider vores bæredygtighedsfokus ud over vores egne aktiviteter til også at omfatte de globale forsyningskæder, der tjener som alle virksomheders motor. 
 

Vi er af den opfattelse, at denne motor er defekt. Disse globale forsyningskæder giver ikke alle de samme muligheder for at leve en værdig tilværelse, og mange er i risikogruppen for menneskerettighedsovertrædelser. Selvom mange virksomheder, heriblandt Mars, i årevis har arbejdet på at håndtere disse udfordringer, er de hidtidige fremskridt langt fra tilstrækkelige. Det står klart, at vi er nødt til at omlægge strategien for indkøb af råvarer med henblik på at beskytte verdens naturressourcer og give kommende generationer af landbrugere mulighed for fremgang og trivsel.

Ansvarligt og bæredygtigt indkøb er alfa og omega for vores bæredygtighedsambitioner og ærligt talt det område, hvor vi kan yde det mest betydelige bidrag til forbedring af miljømæssig og social bæredygtighed. Med dette for øje har vores Chief Sustainability Officer, Barry Parkin, fået en udvidet rolle med ansvar for at føre tilsyn med både indkøbsstyring og bæredygtighed. Ved at forbinde disse strategier på en meningsfuld måde bliver vi i stand til at sætte bæredygtighed i centrum af vores handelsvirksomhed, nemlig i indkøbet af de råvarer, som vi fremstiller vores produkter af. 

Efter en grundig gennemgang af vores forsyningskædes "fodaftryk" har vi valgt at fokusere på de 10 råvarer, der forårsager vores produktions største miljømæssige og sociale konsekvenser – ris, fisk, oksekød, soja, palmeolie, papirmasse og papir, kakao, mynte, mejeriprodukter og sukkerrør. 

I løbet af det sidste år har vi udviklet nye indkøbsstrategier for hvert råstof – en model, hvor vi fjerner mellemled mellem os og de landbrugere eller det landbrugskooperativ, der dyrker vores ingredienser, og opbygger mere langvarige forhold til disse leverandører ud fra deres evne til at levere kvalitetsingredienser, der er blevet bæredygtigt indkøbt til en god pris. 

Vores indledende arbejde med basmatiris er et godt eksempel. Vi har indgået partnerskab med mere end 600 landbrugere og landbrugsorganisationer i Pakistan med henblik på at omsætte denne model til praksis. Resultatet har været vandbesparelser på 30 %, en indtægtsstigning på 30 % for landbrugerne og en omkostningsreduktion på 30 % for vores virksomhed. Vi geninvesterer halvdelen af disse besparelser i eksempelvis god jordbrugspraksis blandt disse landbrugere. Det er præcis denne form for gensidig "win-win"-situation , vi stræber efter, og som vi mener bør være udfaldet af fremtidige indkøbsstrategier. 

Et andet eksempel er vores arbejde med Livelihoods Fund for Family Farming, som vi stiftede sammen med blandt andre Danone i 2015. Denne fond investerer 120 millioner euro i udviklingen af bæredygtige landbrugsprojekter, der sikrer bedre indkomster for 200.000 landbrugere med små bedrifter samtidig med, at de også tackler fødevaresikkerhed og retablerer sårbare økosystemer. 

Eksempelvis har vi i løbet af det sidste år arbejdet med vaniljedyrkere på Madagaskar, og fremgangsmåden er godt på vej til at øge landbrugernes indtægter og give incitament til bæredygtige dyrkningsmetoder gennem langsigtede forpligtelser til indkøb af deres vanilje.   

I løbet af det første år med vores Sustainable in a Generation Plan har vi gjort gode fremskridt på visse områder, såsom brug af vedvarende energi i vores aktiviteter, samt indhentet vigtige indsigter, som så småt er begyndt at anspore forbedringer i vores forsyningskæder. 

Vi er bevidste om, at det vil tage tid at levere de væsentlige resultater, som vi stræber efter, på tværs af vores indsatsområder, men dette må ikke føre til en udvanding af målenes presserende karakter. Vi er stolte af at slutte os til dem, der er mødt op i New York til FN's generalforsamling og Climate Week, og vi er forpligtede på at yde vores for at skabe den bedst mulige morgendag ved grundlæggende at forandre vores forretningsmetoder i dag.

#GenerationForChange 

Videofil
Mere fra Mars