Eyebrow
Kakao til generationer
Heading
Vi redder fremtidens kakao i dag
Subheading
Vi investerer mere end $1 milliard i bæredygtigheden af vores kakaoforsyningskæde.

Vores chokolade har været elsket i mere end 100 år verden over. Men for at sikre os, at vi kan fortsætte med at forsyne fremtidens generationer med chokolade, ved vi, at en bæredygtig kakaoproduktion er altafgørende. 

Som en del af vores Sustainable In A Generation Plan – som er til for at sikre en sund planet, fremme menneskers trivsel og skabe velvære – ser vi dybt ind i alle områder af vores virksomhed og på, hvordan de ingredienser, vores produkter består af, dyrkes og høstes. Dette omfatter naturligvis den kakao, der leveres til vores brands såsom M&Ms®, Twix®, Dove® og Snickers®.

Desværre ligger den nuværende kakaoforsyningskæde ikke på højde med vores ambitioner. Hos Mars er vi klar til at gå nye veje, så vores kakaobønder, deres familier og deres samfund kan trives. Kakao til generationer er vores bidrag, og vi vil have andre til at slutte sig til os i udviklingen af effektive, skalerbare og innovative løsninger. Vi vil understøtte vores Kakao til generationer-strategi med en investering på mere end  milliard over de næste 10 år og engagere os i to arbejdssøjler for på den måde at øge indkomsten for mindre landbrug, beskytte børn, og bevare skove i dag. Vi vil også arbejde hen imod en model for moderne bæredygtigt kakaolandbrug til fremtiden.


Kakao til generationer

Sidste år lancerede vi vores Sustainable in a Generation Plan, der forpligter vores globale virksomhed til at gennemføre systemiske ændringer, der gavner mennesker og vores planet. Denne plan har givet anledning til en fundamental nytænkning af vores strategi for bæredygtig kakao. 

Gennem årene har vi gjort fremskridt i håndteringen af sociale og miljømæssige udfordringer i kakaoindustrien, idet vi har opnået næsten 180.000 bønder med certificering og forbedret gennemsnitsudbyttet i bidragende landbrug.

Men vi er utålmodige med hensyn til farten på vores fremskridt og over for branchen generelt. Til trods for fremskridtet har bønderne ikke oplevet tilsvarende forbedringer i deres indkomster eller livsvilkår. Børn arbejder fortsat under farlige forhold og med en adgang til sikker kvalitetsskolegang, der er betydeligt begrænset. Skovrydning fortsætter i kakaoforsyningskæden, og landbrug optræder i beskyttede områder. Virksomheder og regeringer skal tænke og handle anderledes, hvis kakaolandbrugsfamilier skal kunne trives i fremtiden.

Kakao til generationer er vores bidrag. Vi engagerer os i to arbejdssøjler, Ansvarlig kakao i dag og Bæredygtig kakao for fremtiden, og vi opfordrer andre til at slutte sig til os i udviklingen af effektive, skalerbare og innovative løsninger.

Ansvarlig kakao i dag

Den første søjle for Kakao til generationer er Ansvarlig kakao i dag. Dens mål er at sikre, at 100 % af vores kakao indkøbes ansvarligt globalt, og at den er sporbar i 2025.

Denne søjle strækker sig op over certificeringsstandardernes og praksissens nuværende niveau og forpligter os til at handle på tværs af tre fokusområder, der sætter kakaobønder, samfund og miljøet i centrum for vores bestræbelser:

Beskyttelse af børn

 

Alt for mange børn arbejder under farlige forhold i kakaoindustrien. Tidlige indikationer antyder, at overvågnings- og afhjælpningsprogrammer for børnearbejde (OAPB) potentielt kan halvere mængden af farligt børnearbejde hos bidragende familier. Vi vil samarbejde med vores leverandører og certifikatgivere om at forbedre de OAPB'er, der er implementeret i vores Ansvarlig kakao i dag-forsyningskæde, og fortsat arbejde på at forbedre uddannelsesniveauet i kakaodyrkende samfund med fokus på adgang til kvalitetsskoler. Det er altafgørende for børn i kakaosamfund, at de har et sikkert alternativ til arbejdet, og at de har mulighed for at trives.
 

 

Vores mål er at opnå en skovrydningsfri global kakaoforsyningskæde i 2025. Vores ambition, som understreges af den Kakao til generationer-plan, Mars offentliggjorde sidste år, erkender nødvendigheden af at eliminere skovrydning ved at dyrke mere kakao på eksisterende lovlig landbrugsjord uden at rydde de tilbageværende skovområder. Vi forlanger, at de landbrug, der leverer kakao til os, og som deltager i vores Ansvarlig kakao i dag-program, oplyser os om deres satellitbaserede GPS-placeringer, så vi er forsikret om, at kakaoen ikke kommer fra beskyttede skovområder. Som en del af vores løfte om gennemsigtighed offentliggør vi vores kakaooprindelseslande, vores nuværende førsteledsleverandører for Mars og udviklingen af sporbarheden til andetsledsbondegrupper og tredjeledsbønder samt vores detaljerede handlingsplan for Côte d’Ivoire og Ghana – hvor over 65 % af verdens kakao dyrkes – som en del af vores bidrag til Cocoa and Forests Initiative. I 2020 offentliggør vi handlingsplaner for Indonesien, Brasilien og Cameroon og færdiggør en risikovurdering for Ecuador, så vi ved, hvor vi skal gøre en indsats. 

 

 

Vores mål er at øge den indkomst, som bønderne genererer fra deres kakao. Det første skridt, som vi vil tage, er at samarbejde med partnere for at sikre, at modellen for de pristillæg, vi betaler for ansvarlig kakao, gennemgås nøje, så bønderne modtager en større del af pristillæggene. I vores partnerskaber vil vi også undersøge og opfordre til yderligere ændringer på tværs af branchen og partnerskaber, der kan skabe øget indtægt for bønderne.
 

Mens denne nye tilgang implementeres, vil Mars opretholde sine nuværende certificerede kakaoniveauer med Fairtrade og Rainforest Alliance og samarbejde med begge virksomheder om at fremme implementeringen for at skabe et højere niveau på tværs af kakaoindustrien. Mars påskønner begge certificeringsvirksomheders bestræbelser på at organisere individuelle bønder i grupper og andelsforetagende og at levere trænings- og implementeringsadministrationssystemer til certificerede bondegrupper, og Mars engagerer sig i samarbejdet med dem om at forbedre kontrolbesøg, børnearbejdsovervågning, sporbarhed og pristillæggene, der betales til bønderne. Efterhånden som målbare bestræbelser realiseres, vil Mars fortsat overføre sine kakaobeholdninger til disse nye og stærkere tilgange.

Bæredygtig kakao for fremtiden

 

 

Understøttelse af langsigtet investering med landbrugsudviklingsplaner: Landbrugsudviklingsplaner er hjælpepakker, der er skræddersyet til hver enkelt landbrugshusstand. Vi er overbevist om, at de har potentialet til at fordoble kakaoudbyttet pr. hektar og til at give bønderne mulighed for finansiering.

 

 

Øgning af husstandsindtægterne med differentieret landbrug, skovlandbrug og andre alternativer: Vi vil fortsat fremhæve fordelene ved differentieret landbrug og gode skovlandbrugsmodeller fra indkomster fra f.eks. andre kontantbeholdninger, tømmer- og fødevareafgrøder, husdyr og ikke-landbrugsbaserede aktiviteter.

Understøttelse af samfund ved myndiggørelse af kvinder gennem mikrofinansiering: Vi vil udvide landsbyernes besparelses- og låneprogrammer til mænd og kvinder i deres kakaofællesskaber for at forbedre den finansielle forståelse, husholdsbesparelser og indkomstgenererende aktiviteter for kvinder.

 

 

Ændring af købsprocessen til fordel for bønderne: Vi vil skifte fra kortsigtede handler til langsigtede forhold med vores kakaoleverandører og -bønder for den kakao, der indgår i Ansvarlig kakao-programmet. Vi håber, at dette vil forbedre forudsigeligheden og effektiviteten af vores investeringer og generere flere fordele for kakaobønder og deres samfund.

Offentliggørelse af udviklingen

Efterhånden som vi realiserer vores bestræbelser på tværs af de to søjler, deler vi vores fremskridt, udfordringer og erfaringer med offentligheden. Vi vil aktivt engagere og samarbejde med branchens aktører, regeringer og andre civilsamfundspartnere for at finde fælles løsninger og opnå gensidigt fordelagtige resultater for kakaodyrkende familier. Vi vil fortsat samarbejde prækompetitivt med vores konkurrenter og med leverandører for at fremme fælles læring via branchefora, herunder World Cocoa Foundation (og dens CocoaAction-platform) og International Cocoa Initiative.

Forskning og videnskab

Kakaobønder producerer kun 10 % af det udbytte, de kan producere under perfekte betingelser og med den bedste praksis. Til sammenligning har majsproduktionen opnået 60 % af sit teoretiske udbytte. Forskning i kakaodyrkning er typisk finansieret af regeringer, landbrugsstyrelser eller universiteter og har derved længe været underbemidlet og har modtaget alt for lidt forskning og finansiering. Mars er overbevist om, at dens forskningstiltag kan hjælpe med at øge produktiviteten for de bønder, vi er afhængige af, ved yderligere at tilskynde større finansiering af kakaoforskningen.

Vores arbejde ledes af et netværk af Mars-forskningslandbrug, som omfatter:

  • The Mars Center for Cocoa Science i Bahia, Brasilien: Centeret åbnede i 1982 og er et samlingspunkt for videnskab og samarbejde i verdensklasse, og det leder vores arbejde inden for kakaoavl, skovlandbrugssystemer, biodiversitetsmiljøer og jordgenoprettelse. 
  • Hacienda La Chola i Guayaquil, Ecuador:  Som et af verdens førende forskningslandbrug for kakaoudbytte og landbrugsadministrationspraksisser gør Hacienda La Chola det muligt for Mars at øge vores plantevidenskabsforskning og afprøve ny viden.
  • Mars Edge i Sulawesi, Indonesien: Mars startede sin rejse i Indonesien i 1996 med etableringen af den første udenlandske kakaoforarbejdningsfabrik i Makassar, Sulawesi. Virksomheden og fabrikken blev udvidet i 2012, og den er nu hjemsted for mere end 300 Associates. Mars har også to kakaoforskningscentre i Sulawesi, hvor de arbejder på at forbedre kvaliteten og produktiviteten af kakaoen i Indonesien ved at fokusere på avl af overordnede kloner, integreret kontrol over skadegører, jordadministration og differentierede landbrugssystemer.

    Siden 2013 har Mars uddannet 120 kakaolæger direkte gennem vores netværk af fire kakaoudviklingscentre i det sydlige Sulawesi. Disse entreprenører vejleder og træner 12.000 bønder direkte i deres landsbyer. Mars samarbejder også aktivt med otte erhvervsskoler og har etableret en kakaostudieretning for at opfordre unge mennesker til at engagere sig i kakaolandbrug og -virksomheder.

En af vores største bedrifter er vores samarbejde med IBM og United States Department of Agriculture’s Agricultural Research Center, under hvilket vi kortlagde sekvenseringen af kakaogenomer. Siden da har forskere verden over gjort brug af dette arbejde til at udvikle mere modstandsdygtige afgrøder, der giver større udbytte.

Mere fra Mars