Eyebrow
Bæredygtig fremtidsplan
Heading
Vi skaber en holdbar fremtid for mynte
Subheading
En ny tilgang
Body

Med lanceringen af vores globale initiativ, AdvanceMint  (kendt som Shubh Mint i Indien) arbejder vi i dag  for at fremme plantevidenskab og investere i myntebønder og deres samfund  for at sikre, at deres afgrøder trives i generationer fremover.  

 

HVORDAN VI OPNÅR  BÆREDYGTIGHED FOR MYNTE 

Mynte er en specialafgrøde, der dyrkes i USA , Canada og Indien, og udgør levebrødet for mere end 1 million landmænd. For at tackle de enkelte regioners specifikke udfordringer samarbejder vi med landmænd og eksperter gennem AdvanceMint for bedre at forstå forskellige landbrugsmæssige fodaftryk og forskellige sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer.  

I 2025 sigter vi mod at: 

  • Fremme videnskaben inden for myntedyrkning ved at samarbejde med forskningspartnere. 
  • Reducere vandforbruget med 30 procent i områder med vandknaphed ved at promovere Good Agricultural Practices (GAP).  
  • Forbedre indkomsten for små landbrug ved at samarbejde med brancheeksperter og leverandører. 

Og vi gør det ved at fokusere på tre afgørende områder: 

Modstandsdygtige planter 

Forskningen har vist, at skiftende vejrforhold, jordsundhed og sygdom er en trussel mod myntens langsigtede levedygtighed, så vi finansierer forskning med et mål om at udvikle planter, der kan modstå sygdomme, øge udbyttet, tilpasse sig klimaændringer og udnytte vandet effektivt.  

Modstandsdygtigt landbrug 

I Indien står mindre myntelandbrug over for udfordringer med reduceret udbytte og vandknaphed. I løbet af de næste fem år uddanner vi sammen med vores partnere Tanager og vores program Shubh Mint mere end 20.000 småbønder i Uttar Pradesh, et vigtigt mynteproducerende område, i GAP  så bønderne kan lære om plantning, kunstvanding, jordsundhed og samdyrkningsteknikker, der fremmer modstandsdygtighed. 

I USA og Canada har myntedyrkning høje indrejseomkostninger, som undertiden kan vanskeliggøre implementeringen af nye, forbedrede landbrugspraksisser. For at tackle dette startede vi et pilotprogram i efteråret 2017, der tilbyder årlig finansiering til statslige mynteorganisationer, der lader bønderne afprøve eller implementere den bedst kendte praksis for at reducere vandforbruget, forbedre jordsundhed og/eller øge energieffektiviteten. 

Modstandsdygtige samfund 

I Uttar Pradesh står myntebønder , der overvejende driver selvforsyningslandbrug, over for en række socioøkonomiske udfordringer, såsom kønsulighed og uddannelsesmæssig ulighed. I vores forpligtelse på at hæve indkomsten for små landbrug  samarbejder vi med Tanager om at organisere mere end 200 selvhjælpsgrupper for kvinder i Indien for at finde sammen, få adgang til information og kapital og lære om landbrug og andre levebrødsfærdigheder. Vi finansierer også nye landsbybiblioteker gennem NGO'en READ India for at bygge flere mødesteder, hvor vi kan tilbyde bøger, computere, rent drikkevand, uddannelse og nye muligheder. 

I Nordamerika, hvor vi indirekte indkøber mynte fra mere end 300 gårde, udvikler vi et program sammen med universiteter i stater med myntedyrkning for at lære de studerende om bæredygtig myntedyrkning og skabe bedre forbindelser mellem dem, der dyrker vores fødevarer, og forbrugerne, så vi kan drage fordel af denne vigtige afgrøde i de kommende generationer.

    Mere fra Mars