Eyebrow
Farmer Income Lab
Heading
Vi støtter op om en bæredygtig fremtid i samarbejde med landbrugere
Body

Efter mere end et århundrede i forretningslivet har vi lært et par ting – nemlig at de mest fremgangsrige og bæredygtige forretningsmetoder er dem, der gavner alle involverede. Som en global fødevarevirksomhed er vi afhængige af små landbrug. Det er derfor vores ansvar at sikre, at landbrugere med små bedrifter, der dyrker ingredienser, som er af afgørende betydning for Mars-produkter, kan tjene en indkomst, der giver dem mulighed for at støtte deres gårde, forsørge deres familier og styrke deres lokalsamfund både nu og i fremtiden.

Desværre er der på verdensplan hele 200 millioner landbrugere med små bedrifter, der, til trods for, at de producerer fødevarer inden for forsyningskæder, stadig lever i fattigdom. Udover at have en negativ effekt på småbedrifter i dag betyder det også, at de i fremtiden ikke vil være i stand til at imødekomme efterspørgslen efter mynte, ris, kakao og andre råvarer, der er grundlæggende ingredienser i Mars-produkter. Vi tog derfor affære og skabte Farmer Income Lab, en samarbejdsbaseret ”tænke- og gøretank”, som har til hensigt at stille spørgsmål, skabe løsninger og inspirere til aktiv indsats med henblik på at etablere globale forsyningskæder, der bakker op om både landbrugere og erhvervsliv.

"Det er vores ambition, at de, der arbejder inden for vores udvidede forsyningskæder, bør have en indkomst, som giver mulighed for at leve en menneskeværdig tilværelse. Vi planlægger at samarbejde med en række eksperter om at lede det arbejde, der udføres af Farmer Income Lab.– Barry Parkin, Chief Procurement and Sustainability Officer

Vores tilgang er forsknings- og samarbejdsbaseret. I samarbejde med en række partnere – herunder akademiske, private, almennyttige og mellemstatslige organisationer – gennemgår vi eksisterende beviser og indgår i dybdegående dialoger med henblik på at udvikle resultatorienterede politikker, der øger landbrugernes indtægter til det påkrævede niveau og omfang. Men dette gavner ikke bare os. I 2018 offentliggjorde vi vores konklusioner og indsigter, som vil være til gavn for hele branchen.

Ved at udvikle nye politikker og modeller, der skal sikre, at landbrugere med små bedrifter kan tjene til livets ophold i dag, sikrer vi samtidig, at de kan dyrke og producere mynte, kakao, ris og andre vigtige afgrøder langt ind i fremtiden og derved levere de ingredienser, som vores Associates skal bruge til at fremstille de Mars-produkter, der er kendt og elsket af vores kunder.

Mere fra Mars