Eyebrow
Hædret for etik
Heading
Globale indsatser for forandring høster endnu en "mest etisk"-pris

Når vi tager affære i dag for at skabe en bedre verden i morgen, vækker vi verdens opmærksomhed! For andet år i træk har The Ethisphere® Institute medtaget os på deres liste over verdens mest etiske virksomheder i 2019.

I år anerkendte Ethisphere® 128 virksomheder fordelt på 21 lande og 50 brancher. De roste os hver især for vores bestræbelser på at forbedre vilkårene i lokalsamfund, skabe dygtige og myndiggjorte arbejdsstyrker og fremme en kultur, der sætter fokus på etik. Vi blev anerkendt i kategorien Food Processing and Distribution (fødevarefremstilling og -distribution) for vores arbejde med at fremme en stærk virksomhedskultur, autentisk lederskab og en forpligtelse på gennemsigtighed, mangfoldighed og inklusion.

"I dag sætter medarbejdere, investorer og interessenter i høj grad deres lid til, at virksomheder går i spidsen vedrørende store samfundsspørgsmål. Det er en kendsgerning, at virksomheder, der handler langsigtet ud fra en målbaseret strategi, ikke bare klarer sig bedre end konkurrenterne, men også står distancen," udtaler Timothy Erblich, Chief Executive Officer for Ethisphere. "Jeg ønsker alle hos Mars tillykke med denne anerkendelse."

At vi har kunnet opnå denne anerkendelse skyldes The Five Principles – idealer, som vi har opridset med henblik på skabe vækst i virksomheden på måder, der er til gavn for mennesker og planeten. Sideløbende hermed skitserer vores Sustainable in a Generation Plan, som blev lanceret i 2017, vores planer for at skabe en bedre verden for den kommende generation. Via søjlen Healthy Planet arbejder vi på at reducere vores belastning af miljøet på en række forskellige måder, herunder ved at eliminere brugen af problematisk plast og vores mål om 100 % genanvendelighed inden 2025. Vi tilstræber at gøre det så nemt for muligt for vores produkter at blive en del af en sund livsstil ved at give næring til velvære (Nourishing Wellbeing). Et af vores initiativer sigter mod at få stort set alle konfektureprodukter ned på under 250 kalorier pr. portion. Afslutningsvist er vi forpligtede til at hjælpe andre gennem søjlen Thriving People. Med tiltag såsom Women of Mars skaber vi flere muligheder for kvinder, markerer vores mangfoldighed og fremmer vores forpligtelse på inklusion.

"Det er en ære for Mars at endnu en gang blive medtaget på Ethisphere Institutes liste over verdens mest etiske virksomheder," udtalte Stefanie Straub, Mars Vice President, General Counsel & Secretary. "Vi sætter høje standarder for os selv  – lige fra de ambitiøse mål i Sustainable in a Generation Plan til de etiske principper, som vores 115.000 Associates lever efter – alt sammen for at træffe konkrete foranstaltninger med henblik på en lysere fremtid.”

Ethisphere Institute genererer scores for den nationale pris inden for fem nøglekategorier: etik- og complianceprogrammer (35 %), virksomheden som medborger og ansvar (20 %), etisk kultur (20 %), styreform (15 %) samt lederskab, innovation og omdømme (10 %). Som alle virksomheder, der deltager i vurderingsprocessen, modtager vi en detaljeret redegørelse for vores score, hvilket giver os værdifuld indsigt i, hvordan vi hamler op med førende organisationer.

Ethisphere – som bestrider den globale førerposition, når det drejer sig om at definere og fremme standarderne for forretningsetik, og som sponsorerer den årlige pris – offentliggør best practices og indsigter fra år 2019's prisvindere i en rapport og et webcast senere dette forår.

Mange tak og tillykke til vores Associates! Vi ved, at vi modtager priser som denne på grund af det vigtige arbejde, de udfører hver dag med at sætte nye standarder for at klare sig godt gennem at gøre godt.

Mere fra Mars