Mennesker, der trives

Som en familieejet virksomhed, drevet af The Five Principles, mener vi, at den globale økonomi – og globale virksomheder som vores – skal gøre meget mere for at sikre, at beskæftigelse er med til at styrke mennesker.

Derfor er en hjørnesten i vores Sustainable in a Generation Plan , vores ambition om Thriving People, som har til formål betydeligt at forbedre livet og trivslen for 1 million mennesker i vores værdikæde. For at opnå dette, engagerer vi et netværk af partnere fra NGO'er til regeringer, og fokuserer på tre områder, hvor vi mener, vi kan implementere en meningsfyldt forandring: — øget indtægt, respekt for menneskerettigheder og flere muligheder for kvinder.

Large-ThrivingPeople_Section2_CocoaHarvestCoteD'Ivoire_2f.jpg

Et bedre liv for 1 million mennesker

Øget indtægt

Hundreder af millioner af småbønder kan være involveret i at producere fødevarer som en del af verdens forsyningskæder, og alt for mange af dem lever i fattigdom. Virkeligheden er, at hvis vi vil have en sikker og bæredygtig adgang til råmaterialer såsom kakao, mynte og ris, skal vi fokusere på, hvordan vi bedst øger småbøndernes indkomst.

Hos Mars mener vi, at alle, der arbejder inden for vores udvidede forsyningskæder, skal tjene nok til at kunne opretholde en ordentlig levestandard.

Vi startede med at investere i aktiviteter, der har en direkte indvirkning, startende med vores forsyningskæder for kakao, mynte og ris, som strækker sig fra Elfenbenskysten til Cambodia. Vi oprettede vores Farmer Income Lab, som er en "tænke-handle-tank" baseret på samarbejde, der fungerer som en katalysator for dialog på tværs af sektorer med henblik på at identificere, hvad der fungerer, og nedbryde barrierer for at finde nye tilgange til at øge bøndernes indkomst.

Sammen med bl.a. Danone var vi med til at grundlægge Livelihoods Fund for Family Farming i 2015, som er begyndt at investere over 120 mio. euro i udviklingen af bæredygtigt landbrug på flere end 200.000 gårde verden over. Fondens mål er at forbedre småbøndernes indkomst, tackle fødevaretrygheden og genetablere økosystemerne.

Retfærdighed, værdighed og respekt

Respekt for menneskerettigheder

Respekt for menneskerettigheder er grundlaget for enhver succesfuld og bæredygtig virksomhed. Alligevel er der mange udfordringer i forbindelse med menneskerettigheder i den globale økonomi, og de kan være særligt komplicerede i de fjerneste ender af de globale forsyningskæder.

Vi er ikke tilfredse med det, der er opnået indtil videre, og vi mener, at det er af afgørende vigtighed at udforske nye tilgange. Vores mål er, at alle, der berøres af vores forretning – lige fra fabriksarbejdere i Chicago til bønder i Elfenbenskysten – skal behandles med retfærdighed, værdighed og respekt.

Unlocking Opps for Women - Hero Image_0

Ligestilling

Skaber muligheder for kvinder

Kvinder spiller en vigtig rolle i vores forretning, lige fra forsyningskæder til ledelse. Faktum er, at kvinder tegner sig for to tredjedele af verdens arbejdstid og producerer halvdelen af verdens fødevarer, men de tjener kun 10 procent af verdens indkomst og ejer mindre end én procent af verdens ejendomme.

Som en del af vores Sustainable in a Generation Plan fokuserer vi på at skabe flere muligheder for kvinder på vores arbejdspladser, markedspladser og i vores forsyningskæder.

Thriving People - Policies and Practices

Vejen fremad

Politikker og praksis, der holder os på sporet

Vores globale politikker danner grundlaget for vores arbejde for folks trivsel.